Produkty

Sterownik do ściemniaczy

REF: DDIM01

Moduł kontroluje od 1 do 8 dowolnych ściemniaczy Domintell niezależnie od konfiguracji. Sterownik współpracuję ze śmiemniaczami: 400 W (DD400L), 500 W (DD500), 750 W (DD750), 1000 W (DD1000), oraz z modułami 0-10 V / 1-10 V (DD10V). Zmiana stanu wyjścia sygnalizowana jest diodą LED

Parametry:

Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 150 mA (przy wszystkich wyjściach aktywnych)
Wymiary: 70 mm (4 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść: 8

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami