Produkty

Sterownik Klimakonwektora

REF: DFAN01

Moduł do sterowania klimakonwektorami. Posiada 3 styki do sterowania prędkością (biegami) wentylatora i 2 styki do kontroli zaworów ogrzewania/chłodzenia. Regulacja i parametry temperaturowe są konfigurowane poprzez oprogramowanie. Zmiana stanu wyjścia dla poszczególnego kanału sygnalizowana jest diodą LED.

Parametry:

Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 95 mA (przy wszystkich wyjściach aktywnych)
Wymiary: 53 mm (3 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść: 5 wyjść 3 A / 250 V
Zasilanie wyjść: 2 wejścia 230 VAC
Maksymalne obciążenie: rezystancyjne = 750 W, indukcyjne = 130
W Konektory: 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm².

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami