Produkty

Sterownik wentylacji

REF: DMV01

Moduł do sterowania wentylacją (rekuperatorami). Posiada 3 styki do sterowania prędkością (biegami) wentylatora i 2 styki dodatkowe. Zmiana stanu wyjścia sygnalizowana jest diodą LED

Parametry:

Zasilanie: z magistrali
Pobór prądu: 95 mA (przy wszystkich wyjściach aktywnych)
Wymiary: 53 mm (3 moduły)
Mocowanie do szyny DIN
Liczba wyjść dla wentylatora: 3 wyjścia 3 A / 250 V
Liczba wyjść dodatkowych: 2 wyjścia 3A/250 V
Maksymalne obciążenie: rezystancyjne = 750 W, indukcyjne = 130W Konektory: 2 x 1,5 mm² lub 1 x 2,5 mm².

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami